top of page

MYYNTIPALVELU PALVELEE 046 96 805 96 SOITTO / TXT / WHATSAPP

ILMAINEN TOIMITUS YLI 170€ TILAUKSIIN

Luota kotimaiseen verkkokauppaan

- since 1995 -

Kotimainen verkkokauppa

Ilmainen toimitus yli 170€ tilauksiin

Kotimainen asiakaspalvelu 046 96 805 96

TIETOSUOJA


Huolehdimme tietosuojasi säilymisestä verkkokaupassa sekä henkilötietojesi käsittelystä henkilötietolain mukaisesti. Kuluttaja on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesti ja tutustumaan
verkkokaupastamme löytyviin ehtoihin ja selosteisiin.
Käyttämällä palveluamme hyväksyt tietosuojakäytäntömme.
 
Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.
 
Ensimmäisen tilauksen yhteydessä kuluttaja voi:
a) rekisteröityä kuluttajana Tukkimies.fi:n asiakasrekisteriin ilmoittamalla nimensä sekä muut pakolliset tiedot
b) antaa suostumuksensa, että Tukkimies.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä
 
Tukkimies.fi:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Tukkimies.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
 
Tukkimies.fi ei pyydä eikä tallenna kuluttajasta:
a) henkilötunnusta
b) pankkiyhteystietoja
c) luottokorttitietoja​
                                                                                                                                                                                                      
​Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Kalustepisara Oy (jäljempänä Kalustepisara)
Ampialantie 109, 42520 ASUNTA
Y-tunnus 1026060-7
 
2.Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Asiakasrekisterivastaava
puh 046 968 0596
 
3.Rekisterin nimi
Kalustepisaran asiakasrekisteri
 
4.Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. asiakaspalvelun, tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden, sivustojen tai tuotteiden käytöstä sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten markkinointiarpajaisten ja – kilpailujen sekä tapahtumien yhteydessä.
 
Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa.
Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
 
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä.
 
5.Rekisterin tietosisältö
Asiakkailta ja markkinointi- tai yhteydenottoluvan antaneilta potentiaalisilta asiakkailta kerätään ja voidaan tallettaa alla olevia henkilötietojen keräämisen tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot, jotka laajimmillaan ovat:

 • nimitiedot

 • puhelinnumero ja sähköposti

 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

 • kontaktihistoria ja asiakkaan palvelujen käyttö

 • asiakaspalvelutapahtumien tiedot

 • henkilötunnus tai y-tunnus

 • syntymäaika ja sukupuoli

 • sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, asiakaspalautetiedot ja tilaustiedot

 • tiedot suorituksista

 • muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun tarjoamiseksi ja toteuttamiseksi

 
6.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8§:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Kalustepisaralle antama toimeksianto tai Kalustepisaran ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.
 
Rekisterinpitäjä käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin

 • asiakassuhteen operatiivinen hoitaminen, hallinta ja kehittäminen sekä asiakkaan palveleminen

 • sivustojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, tuottaminen, kehittäminen, parantaminen ja toimitus sekä suojaaminen

 • käyttäjäkohtainen mainonnan kohdentaminen

 • sivustoja koskeva analysointi ja tilastointi

 • maksaminen, maksujen valvonta ja perintä

 • rekisterinpitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja etämyynti

 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen

 • liiketoimintaan liittyvän asiakaspalvelun kehittäminen

 • sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti

 • sivustoihin ja palveluihin liittyvä viestintä

 • sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen

 • väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen

 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

 
7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille
 
8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa rekisterin tiedoista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Jos henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, noudatetaan siirrossa henkilötietolain säännöksiä.
 
9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan teknisin ja organisatorisin keinoin asiattomien pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä suojaamiseksi.
Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Kalustepisaran käytössä olevissa toimitiloissa ulkopuolisilta henkilöiltä lukituissa ja valvotuissa säilytystiloissa. Asiakasrekisterien tietoja kerään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain palveluntuottajan henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Kalustepisaran palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kalustepisara edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.
Rekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen tai lakivelvoitteiden määrittelemän ajan, jonka jälkeen ne poistetaan, arkistoidaan tai hävitetään.
 
10.Ilmoitusvelvollisuus
Tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan rekisteröidylle sekä tietosuojaviranomaiselle tietosuoja-asetuksen mukaisen aikataulun puitteissa. Tietoturvaloukkaukset sekä niihin liittyvät vaikutukset ja korjaustoimenpiteet dokumentoidaan.
 
11.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Kirjallisesta pyynnöstä toteutetaan tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistetaan käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamiseksi tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tietojen tarkastus- ja päivitysasioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön.
 
Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa ja kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakkaan kieltäessä suoramarkkinointi ei hänelle kohdenneta suoramarkkinointia, mutta asiakas saa kuitenkin asiakassuhteen hoitamiseksi ja palvelujen tuottamiseksi tarpeellista asiakasviestintää.
 
12.Muutokset
Kalustepisara kehittää liiketoimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

bottom of page